» קבורה » כלימוביצ׳י » כלימוביצ׳י » ארביטמן אברם יכובלביץ׳ 0000-1950
ארביטמן אברם יכובלביץ׳ 0000-1950
ארביטמן אברם יכובלביץ׳
0000-1950

דגם: 00000077965

סוגי שירות ומחירון

$150
$130
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם