» קבורה » כלימוביצ׳י » כלימוביצ׳י » צ׳מודנובה גיטה ליה גרצלבנה 1913-1975
צ׳מודנובה גיטה ליה גרצלבנה 1913-1975
צ׳מודנובה גיטה ליה גרצלבנה
1913-1975

דגם: 00000077720

סוגי שירות ומחירון

$150
$130
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם