» קבורה » כלימוביצ׳י » כלימוביצ׳י » יבנוק לובוב יודכובנה 1915-1990
יבנוק לובוב יודכובנה 1915-1990
יבנוק לובוב יודכובנה
1915-1990

דגם: 00000077480

סוגי שירות ומחירון

$150
$130
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם