» קבורה » שרגורוד » שרגורוד » רבינוביץ׳ סררה יסכובנה 1907-1978
רבינוביץ׳ סררה יסכובנה 1907-1978
רבינוביץ׳ סררה יסכובנה
1907-1978

דגם: 00000077168

סוגי שירות ומחירון

$110

$260
$90
$0
$15
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם