» קבורה » שרגורוד » שרגורוד » רוזנברג שמול שימוביץ׳ 1894-1973
רוזנברג שמול שימוביץ׳ 1894-1973
רוזנברג שמול שימוביץ׳
1894-1973

דגם: 00000076352

סוגי שירות ומחירון

$110

$260
$90
$0
$15
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם