» קבורה » מינסק » וווסטוצ׳נו מוסכובסכו » בנדרסכיה כלרה יצכובנה 1893-1961
בנדרסכיה כלרה יצכובנה 1893-1961
בנדרסכיה כלרה יצכובנה
1893-1961

דגם: 00000075846

סוגי שירות ומחירון

$130

$260
$90

$230
$0
$20
$10
$85
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם