» קבורה » שרגורוד » שרגורוד » רוזידור מרייה אלכסנדרובנה 1923-2000
רוזידור מרייה אלכסנדרובנה 1923-2000
רוזידור מרייה אלכסנדרובנה
1923-2000

דגם: 00000075064

סוגי שירות ומחירון

$110

$260
$90
$0
$15
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם