» קבורה » בוברויסק » בוברויסק » גצכו וולנטינה אנטונובנה 1950-2011
גצכו וולנטינה אנטונובנה 1950-2011
גצכו וולנטינה אנטונובנה
1950-2011

סוגי שירות ומחירון

$100

$250
$80

$210
$0
$25
$10
$80
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם