» קבורה » כלימוביצ׳י » כלימוביצ׳י » יודוביץ׳ ציליה אברמובנה 1919-1963
יודוביץ׳ ציליה אברמובנה 1919-1963
יודוביץ׳ ציליה אברמובנה
1919-1963

דגם: 00000070582

סוגי שירות ומחירון

$150
$130
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם