» קבורה » בוגורודסק-נוגינסק » גלוהובסכו כלדביש » כצמן סוניה ארונובנה 1900-1989
כצמן סוניה ארונובנה 1900-1989
כצמן סוניה ארונובנה
1900-1989

דגם: 00000069785

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם