» קבורה » בוגורודסק-נוגינסק » גלוהובסכו כלדביש » כגן יסק זינוביביץ׳ 1919-2008
כגן יסק זינוביביץ׳ 1919-2008
כגן יסק זינוביביץ׳
1919-2008

דגם: 00000069748

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם