» קבורה » שרגורוד » שרגורוד » כץ שלימה ליזרובנה 1875-1978
כץ שלימה ליזרובנה 1875-1978
כץ שלימה ליזרובנה
1875-1978

דגם: 00000069429

סוגי שירות ומחירון

$110

$260
$90
$0
$15
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם