» קבורה » שרגורוד » שרגורוד » כרבנסכיי אדורד ווסיליביץ׳ 1941-2000
כרבנסכיי אדורד ווסיליביץ׳ 1941-2000
כרבנסכיי אדורד ווסיליביץ׳
1941-2000

דגם: 00000069354

סוגי שירות ומחירון

$110

$260
$90
$0
$15
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם