» קבורה » שרגורוד » שרגורוד » רבר שינדל פבשבנה 1884-1977
רבר שינדל פבשבנה 1884-1977
רבר שינדל פבשבנה
1884-1977

דגם: 00000068983

סוגי שירות ומחירון

$110

$260
$90
$0
$15
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם