» קבורה » כלינכוביצ׳י » קלינקוביץי » בננסון סררה יוסיפובנה 1904-1978
בננסון סררה יוסיפובנה 1904-1978
בננסון סררה יוסיפובנה
1904-1978

דגם: 00000006873

סוגי שירות ומחירון

$120

$300
$100

$270
$0
$20
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם