» קבורה » שרגורוד » שרגורוד » רוזנבלום שנדליה מויסבנה 1908-1978
רוזנבלום שנדליה מויסבנה 1908-1978
רוזנבלום שנדליה מויסבנה
1908-1978

דגם: 00000068701

סוגי שירות ומחירון

$110

$260
$90
$0
$15
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם