» קבורה » שרגורוד » שרגורוד » טסלר מניה אברמובנה 1911-2001
טסלר מניה אברמובנה 1911-2001
טסלר מניה אברמובנה
1911-2001

דגם: 00000067648

סוגי שירות ומחירון

$110

$260
$90
$0
$15
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם