» קבורה » בוברויסק » בוברויסק » לפלינה סינה גילרובנה 1885-1967
לפלינה סינה גילרובנה 1885-1967
לפלינה סינה גילרובנה
1885-1967

סוגי שירות ומחירון

$100

$250
$80

$210
$0
$25
$10
$80
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם