» קבורה » ברזלים » לומי » כונטורוביץ׳ בוריס אבולביץ׳ 1927-1990
כונטורוביץ׳ בוריס אבולביץ׳ 1927-1990
כונטורוביץ׳ בוריס אבולביץ׳
1927-1990

דגם: 00000062024

סוגי שירות ומחירון

$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם