» קבורה » פריצ׳י » יבריסכו כלדביש » גולוד יניה סמוילוביץ׳ 1887-1962
גולוד יניה סמוילוביץ׳ 1887-1962
גולוד יניה סמוילוביץ׳
1887-1962

דגם: 00000061870

סוגי שירות ומחירון

$150
$130
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם