» קבורה » שרגורוד » שרגורוד » צ׳רניס אלטר הימוביץ׳ 1889-1987
צ׳רניס אלטר הימוביץ׳ 1889-1987
צ׳רניס אלטר הימוביץ׳
1889-1987

דגם: 00000060940

סוגי שירות ומחירון

$110

$260
$90
$0
$15
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם