» קבורה » שרגורוד » שרגורוד » פירוגובסכיי מוטל סנדרוביץ׳ 1909-1985
פירוגובסכיי מוטל סנדרוביץ׳ 1909-1985
פירוגובסכיי מוטל סנדרוביץ׳
1909-1985

דגם: 00000060665

סוגי שירות ומחירון

$110

$260
$90
$0
$15
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם