» קבורה » כלינכוביצ׳י » קלינקוביץי » צ׳רנצכיי וויהצ׳סלב גריגוריביץ׳ 1953-1979
צ׳רנצכיי וויהצ׳סלב גריגוריביץ׳ 1953-1979
צ׳רנצכיי וויהצ׳סלב גריגוריביץ׳
1953-1979

דגם: 00000005745

סוגי שירות ומחירון

$120

$300
$100

$270
$0
$20
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם