» קבורה » גומל » דרום 1 » לבין זהר בוריסוביץ׳ 1896-1971
לבין זהר בוריסוביץ׳ 1896-1971
לבין זהר בוריסוביץ׳
1896-1971

דגם: 00000005693

סוגי שירות ומחירון

$80

$210
$55

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם