» קבורה » וסיפוביצ׳י » וסיפוביצ׳י » ארנבורג סמסון גריגוריביץ׳ 1897-1986
ארנבורג סמסון גריגוריביץ׳ 1897-1986
ארנבורג סמסון גריגוריביץ׳
1897-1986

דגם: 00000056752

סוגי שירות ומחירון

$100

$300
$80

$250
$20
$10
$70
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם