» קבורה » ויטבסק » ישן-אולנוביץ » אבלסכיה יבה דבידובנה 1932-2005
אבלסכיה יבה דבידובנה 1932-2005
אבלסכיה יבה דבידובנה
1932-2005

דגם: 00000052282

סוגי שירות ומחירון

$150

$210
$100

$180
$0
$15
$10
$70
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם