» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » שנידר ווולציה 0000-0000
שנידר ווולציה  0000-0000
שנידר ווולציה
0000-0000

דגם: 00000049264

סוגי שירות ומחירון

$60

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם

  
 Overall photos 
  
 לנגר 
 רוהיל 
 ליה 
 0000-0000 
 גולצמן 
 דבוירה 
 יסכובנה 
 0000-0000 
 טובבין 
 א 
 י 
 1907-1944 
 פרסמן 
 שמול 
 צל 
 0000-0000 
 טבכוב 
 טבי 
  
 0000-0000 
 טבכוב 
 יצהק 
 גרשכוביץ׳ 
 0000-0000 
 בורכוי 
 דוביד 
  
 0000-1941 
 פוטשניק 
 אנציה 
  
 0000-0000 
 פוטשניק 
 אברום 
  
 0000-0000 
 כלינר 
 פ 
 ש 
 0000-0000 
 ברז 
 סורה 
  
 0000-1941 
 כריניס 
 יוסיף 
 נומוביץ׳ 
 1926-1945 
 ברגל 
 אברום 
 ווולף 
 0000-1941 
 טובבין 
 מ 
 ל 
 1922-1941 
 פוזינה 
 מניה 
  
 0000-0000 
 ברגל 
 הנה 
  
 0000-1941 
 גולצמן 
 יוסיף 
 מנוסוביץ׳ 
 0000-0000 
 ברז 
 ליהליה 
  
 0000-1941 
 טבכובה 
 סימה 
 ליה 
 0000-0000 
 פוטשניק 
 שימל 
  
 0000-0000 
 גרשמן 
 פיגה 
  
 0000-0000 
 בורכוי 
 נוהים 
  
 0000-1941 
 כריניס 
 מורדכו 
  
 0000-0000 
 פוזין 
 ליזר 
  
 0000-0000 
 בורכוי 
 אברום 
  
 0000-0000 
 ברגל 
 הים 
  
 0000-1941 
 טבכובה 
 ברוהה 
  
 0000-0000 
 פרסמן 
 אברום 
  
 0000-0000 
 גולצמן 
 ווולודיה 
  
 0000-0000 
 ברגל 
 היה 
  
 0000-1941 
 ברגל 
 פרל 
  
 0000-1941 
 בורכוי 
 בניהמין 
  
 0000-0000 
 פוטשניק 
 דביד 
  
 0000-0000 
 לנגר 
 גיטל 
  
 0000-0000 
 לנגר 
 פולינה 
  
 0000-0000 
 ברגל 
 סורה 
  
 0000-1941 
 כורמן 
 צ׳רנה 
  
 0000-0000 
 ברגל 
 מליה 
  
 0000-1941 
 בורכוי 
 שבה 
  
 0000-1941 
  
 מנדל 
  
 0000-0000 
 טבכוב 
 ברל 
  
 0000-0000 
  
 לוניד 
  
 0000-0000 
 גולצמן 
 מיהיל 
  
 0000-0000 
 גולצמן 
 הים 
  
 0000-0000 
 גולצמן 
 מלכה 
  
 0000-0000 
 כורמן 
 יוסיף 
  
 0000-0000 
 פוזין 
 יכוב 
  
 0000-0000 
 פוזינה 
 בללה 
  
 0000-0000 
  
  
  
 0000-0000 
 גולצמן 
 אברום 
  
 0000-0000 
 פרסמן 
 מלכה 
  
 0000-0000 
  
 מויש 
  
 0000-0000 
 גולצמן 
 רהיל 
  
 0000-0000 
  
 מוסיה 
  
 0000-0000 
 פוטשניק 
 פינהוס 
  
 0000-0000 
 פוזינה 
 ליזה 
  
 0000-0000 
 פוזינה 
 ינטה 
  
 0000-0000 
 פרסמן 
 סמה 
  
 0000-0000 
 לנגר 
 ליב 
  
 0000-0000 
 פוזין 
 ליב 
  
 0000-0000 
  
  
  
 0000-0000 
  
 אסטר 
  
 0000-0000 
  
 פימה 
  
 0000-0000 
  
 פימה 
  
 0000-0000 
  
 סימהה 
  
 0000-0000 
 טבכוב 
 ארון 
  
 0000-0000 
  
 ריבכה 
  
 0000-0000 
 טבכוב 
 גרישה 
  
 0000-0000