בולטכסה ינכל  1877-1964
בולטכסה ינכל
1877-1964
דגם: 00000046370

על שטחה של הקבורה גם


נוסח תפילהBurial with several monuments and the burial of a large area.