וויסמן נוהים  0000-0000
וויסמן נוהים
0000-0000
דגם: 00000046365

על שטחה של הקבורה גם


נוסח תפילהBurial with several monuments and the burial of a large area.