וויסמן מ מ 1904-1973
וויסמן מ מ
1904-1973
דגם: 00000046363

על שטחה של הקבורה גם


נוסח תפילהBurial with several monuments and the burial of a large area.