» קבורה » דנייפר » כרסנופולסכו » סובבל יכוב יוסיפוביץ׳ 1914-1999
סובבל יכוב יוסיפוביץ׳ 1914-1999
סובבל יכוב יוסיפוביץ׳
1914-1999

דגם: 00000043006

סוגי שירות ומחירון

$120

$165
$80

$150
$0
$15
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם