» קבורה » זיטומיר » ז׳יטומיר » ברכון ארון בורוך מורדכוביץ׳ 1894-1967
ברכון ארון בורוך מורדכוביץ׳ 1894-1967
ברכון ארון בורוך מורדכוביץ׳
1894-1967

דגם: 00000042775

סוגי שירות ומחירון

$60

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם