» קבורה » מוזיר » נגורנו » זולוטניק ארון יוסיפוביץ׳ 1898-1949
זולוטניק ארון יוסיפוביץ׳ 1898-1949
זולוטניק ארון יוסיפוביץ׳
1898-1949

דגם: 00000041410

סוגי שירות ומחירון

$100

$250
$85

$210
$0
$15
$10
$60
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם