» קבורה » בר » כלדביש בר » ברון ידה אברמובנה 1915-1988
ברון ידה אברמובנה 1915-1988
ברון ידה אברמובנה
1915-1988

דגם: 00000041150

סוגי שירות ומחירון

$120
$85
$0
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם