» קבורה » גומל » דרום 2 » נרינסכיי מיהיל אברמוביץ׳ 1905-1943
נרינסכיי מיהיל אברמוביץ׳ 1905-1943
נרינסכיי מיהיל אברמוביץ׳
1905-1943

דגם: 00000004054

סוגי שירות ומחירון

$80

$220
$65

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם