» קבורה » צ׳צ׳רסק » צ׳צ׳רסק » בלכינה מ י 1888-1971
בלכינה מ י 1888-1971
בלכינה מ י
1888-1971

דגם: 00000040531

סוגי שירות ומחירון

$120

$335
$100
$10
$85
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם