» קבורה » רוסכושניה סטבישנסכיי ריון » סלו רוסכושניה » כגן ידה יכובלבנה 1890-1979
כגן ידה יכובלבנה 1890-1979
כגן ידה יכובלבנה
1890-1979

דגם: 00000040008

סוגי שירות ומחירון

$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם