» קבורה » בר » כלדביש בר » נודלמן כלרה יזרילובנה 1909-2000
נודלמן כלרה יזרילובנה 1909-2000
נודלמן כלרה יזרילובנה
1909-2000

דגם: 00000040005

סוגי שירות ומחירון

$120
$85
$0
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם