» קבורה » בר » כלדביש בר » מיללר פרידה יליניצ׳נה 1900-1979
מיללר פרידה יליניצ׳נה 1900-1979
מיללר פרידה יליניצ׳נה
1900-1979

דגם: 00000040001

סוגי שירות ומחירון

$120
$85
$0
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם