» קבורה » בר » כלדביש בר » טרהטנברג מר ארונוביץ׳ 1914-2002
טרהטנברג מר ארונוביץ׳ 1914-2002
טרהטנברג מר ארונוביץ׳
1914-2002

דגם: 00000039828

סוגי שירות ומחירון

$120
$85
$0
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם