» קבורה » מוזיר » נגורנו » כגן מטבי גריגוריביץ׳ 1913-1967
כגן מטבי גריגוריביץ׳ 1913-1967
כגן מטבי גריגוריביץ׳
1913-1967

דגם: 00000039606

סוגי שירות ומחירון

$100

$250
$85

$210
$0
$15
$10
$60
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם