» קבורה » ילסק » בית קברות ישן ביילסק » כבלסכי דנה יכובלבנה 0000-1910
כבלסכי דנה יכובלבנה 0000-1910
כבלסכי דנה יכובלבנה
0000-1910

דגם: 00000038935

סוגי שירות ומחירון

$120

$350
$100
$0
$10
$70
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם