» קבורה » נובוגרד וולינסקי » כלדביש נובוגרד ווולינסכיי » גליזר מלכה ניסלבנה 1898-1973
גליזר מלכה ניסלבנה 1898-1973
גליזר מלכה ניסלבנה
1898-1973

דגם: 00000038749

סוגי שירות ומחירון

$150

$320
$110

$250
$0
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם