פיסוצכיי ס מ 1857-1937
פיסוצכיי ס מ
1857-1937
דגם: 00000038524

על שטחה של הקבורה גם


סוגי שירותים
Burial with several monuments and the burial of a large area.