» קבורה » נובוגרד וולינסקי » כלדביש נובוגרד ווולינסכיי » שפירו מוסיה שימשינובנה 1884-1949
שפירו מוסיה שימשינובנה 1884-1949
שפירו מוסיה שימשינובנה
1884-1949

דגם: 00000038401

סוגי שירות ומחירון

$120

$320
$110

$250
$0
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם