» קבורה » נובוגרד וולינסקי » כלדביש נובוגרד ווולינסכיי » אכורה כלרה פדורובנה 1947-1958
אכורה כלרה פדורובנה 1947-1958
אכורה כלרה פדורובנה
1947-1958

דגם: 00000038332

סוגי שירות ומחירון

$120

$320
$110

$250
$0
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם