» קבורה » בר » כלדביש בר » ספכטור פרידה שימכובנה 1880-1973
ספכטור פרידה שימכובנה 1880-1973
ספכטור פרידה שימכובנה
1880-1973

דגם: 00000038185

סוגי שירות ומחירון

$120
$85
$0
$10
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם