» קבורה » מוראפה » מורפה » שמלז נהום בורוהוביץ׳ 0000-1941
שמלז נהום בורוהוביץ׳ 0000-1941
שמלז נהום בורוהוביץ׳
0000-1941

דגם: 00000038172

סוגי שירות ומחירון

$110
$85
$0
$10
$90
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם