» קבורה » ילסק » בית קברות חדש ביילסק » ווינבלט פינה מיהילובנה 1929-1984
ווינבלט פינה מיהילובנה 1929-1984
ווינבלט פינה מיהילובנה
1929-1984

דגם: 00000037964

סוגי שירות ומחירון

$150

$350
$110
$0
$10
$70
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם