סגל ידה פיסהובנה 1904-1978
סגל ידה פיסהובנה
1904-1978
דגם: 00000037955

על שטחה של הקבורה גם


נוסח תפילה
Burial with several monuments and the burial of a large area.